Starejše deklice

Trenerja: 

Deklice I: Sebastjan Mavrič

  Photo-35.JPG

 

Deklice II: Jernej Smrekar

Photo-15.JPG