Starejše deklice

Trenerja: 

Deklice I: Sebastjan Mavrič

Deklice II: Jan Gašparin

Jan_Ga__parin.jpg