Starejše deklice

Trenerja: 

Deklice I: Jan Gašparin

Jan_Ga__parin.jpg

Deklice II: Sebastjan Mavrič

Sebastjan.jpg