ZBOR ČLANOV OK GORICA

Datum objave: 23. november 2021

Objavljeno v: #članice #kadetinje #starejše deklice #novice


V  A  B  I  L  O

OK Gorica sklicuje zbor članov,

ki bo v petek, 10. decembra 2021, ob 17.uri v gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica, na Rejčevi 1b.

Predlagan dnevni red:

1.     Otvoritev zbora članov OK Gorica in nagovor predsednika

2.     Izvolitev delovnih teles zbora članov:

o   izvolitev delovnega predsedstva (delovni predsednik, zapisnikar, dva overovitelja zapisnika (2) in volilno verifikacijska komisija (3),

o   obravnava prispelih pripomb na dnevni red,

o   sprejem dnevnega reda,

o   poročilo volilno verifikacijske komisije,

3.     Poročila organov kluba

4.     Izvedba izredne spremembe člana predsedstva kluba za obdobje 2021 – 2024

5.     Potrditev članarine 

7.     Razno

 

Lepo vabljeni!

                                                

                                                                                   Predsednik OK Gorica

Dr.Dejan Paravan