Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 2021
Naročnik: genivolley
Priprava gradiva: genivolley

Izvajalec: Arctur d.o.o.

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)