Dvorana

Dvorana OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica  se nahaja na nalovu: