VABILO

Datum objave: 4. junij 2024

Objavljeno v: #novice


Predlagan dnevni red:


1.     Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti


2.     Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik skupščine, zapisnikar, dva overovitelja)


3.     Sprejem dnevnega reda
- obravnava prispelih pripomb na dnevni red
- sprejem dnevnega reda


4.     Poročila organov kluba
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo disciplinske komisije
- vsebinsko poročilo


5.     Volitve v organe kluba 2024 – 2028:
- predsednika kluba
- podpredsednika kluba
- druge člane predsedstva kluba
- predsednika in člane nadzornega odbora kluba
- predsednika in člane disciplinske komisije kluba


6.   Predstavitev dela za leto 2024/2025


7.   Razno  

 

 

Lepo vabljeni!

Predsednik OK Gorica
Dr. Dejan Paravan

VABILO.pdf ZAPISNIK.pdf