VABILO

Datum objave: 15. oktober 2022

Objavljeno v: #novice


V A B I L O

 

OK Gorica sklicuje zbor članov,

 

ki bo v četrtek, 27. oktobra 2022, ob 17.uri v gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica, na Rejčevi 1b.

 

 

Predlagan dnevni red:

 

1.     Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

 

2.     Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik skupščine, zapisnikar, dva overovitelja)

 

3.     Sprejem dnevnega reda

-        obravnava prispelih pripomb na dnevni red

-        sprejem dnevnega reda
 

4.     Poročila organov kluba

-        poročilo nadzornega odbora

-        poročilo disciplinske komisije

-        vsebinsko poročilo

 

5.     Predlog umestitve nove točke v statut društva o štipendiranju mlajših igralk na osnovi pogodbe o štipendiranju

 

6.     Predlog razrešitve člana nadzornega odbora

 

7.     Predlog razrešitve podpredsednika kluba

 

8.     Predlog razrešitve častnega predsednika

 

9.     Izvedba izredne spremembe člana nadzornega odbora za obdobje 2022 – 2026

 

10.   Izvedba izredne spremembe podpredsednika kluba za obdobje 2022 – 2026 

 

11.   Izvedba izredne spremembe sedeža društva in potrditev novega sedeža

 

12.   Predstavitev dela za leto 2022/2023

 

13.   Razno  

 

 

 

Lepo vabljeni!

 

 

Predsednik OK Gorica

Dr. Dejan Paravan