SKLIC REDNE SKUPŠČINE ŠD GO ŠPORT

Nova Gorica, 21.03.2016

VABILO

Na podlagi 20.člena Statuta Športnega društva GO Šport, sklicujem letno skupščino, ki bo v sejni sobi Nina, hotel Perla v Novi Gorici dne 05.04.2015 ob 17:00 uri.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh overoviteljev.)

3. Sprejem dnevnega reda.

4. Poročilo disciplinske komisije 2015

5. Poročilo nadzornega odbora 2015

6. Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2015:

a. Sekcija GO Volley
b. Sekcija GONGO
c. Sekcija GO Atletik

7. Predstavitev dela za 2016

8. Članarina za 2016/2017

9. Razno

Lep pozdrav,

Uroš Stanič,
Predsednik ŠD GO Šport