SKLIC REDNE SKUPŠČINE ŠD GO ŠPORT

Nova Gorica, 17.06.2019

VABILO

 

 

Na podlagi 20.člena Statuta Športnega društva GO Šport, sklicujem letno skupščino, ki bo v veliki sejni sobi v podjetju Gen-i ( Ulica Vinka Vodopivca 45a), dne 04.07.2019 ob 16:00 uri.

 

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
 2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh overoviteljev.)
 3. Sprejem dnevnega reda.
 4. Poročilo disciplinske komisije 2018
 5. Poročilo nadzornega odbora 2018
 6. Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2018:
 7. Sekcija GO Volley
  b. Sekcija GONGO
  c. Sekcija GO Atletik
 8. Predstavitev dela za 2019
 9. Članarina in vadnine za 2019/2020
 10. Razno

 

 

Lep pozdrav,

Uroš Stanič,
Predsednik ŠD GO Šport