SKLIC REDNE SKUPŠČINE OK GORICA

Nova Gorica, 17.06.2019

 

VABILO

 

Na podlagi 17.člena Statuta OK Gorica, sklicujem letno skupščino, ki bo v veliki sejni sobi v podjetju Gen-i ( Ulica Vinka Vodopivca 45a), dne 04.07.2019 ob 17:00 uri.

 

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
  2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh overoviteljev.)
  3. Sprejem dnevnega reda.
  4. Poročilo disciplinske komisije 2018
  5. Poročilo nadzornega odbora 2018
  6. Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2018
  7. Predstavitev dela za 2019
  8. Članarina in vadnine za 2019/2020
  9. Razno

 

 

Lep pozdrav,

Uroš Stanič,
Zakoniti zastopnik OK Gorica