SKLIC IZREDNEGA VOLILNEGA ZBORA ČLANOV

Datum:   26.5.2020

V  A  B  I  L  O

 

Odbojkarski klub Gorica sklicuje izredni volilni zbor članov, ki bo v sredo, 3. junija 2020, ob 18.uri v gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica, na Rejčevi 1b.

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev Izrednega zbora članov OK Gorica in nagovor predsednika
 2. Izvolitev delovnih teles izrednega zbora članov:
  • izvolitev delovnega predsedstva (delovni predsednik, zapisnikar, dva overovitelja zapisnika (2) in volilno verifikacijska komisija (3),
  • obravnava prispelih pripomb na dnevni red,
  • sprejem dnevnega reda,
  • poročilo volilno verifikacijske komisije,
 3. Sprememba sedeža kluba
 4. Predstavitev kandidatke za novo izvršno direktorico kluba
 5. Izvedba volitev v nove organe kluba 2020 – 2024
 6. Določitev članarine za aktivne in neaktivne člane
 7. Razno

Po končani seji se bomo zadržali na prijetnem druženju.

Lepo vabljeni!

Predsednik OK Gorica

Dr. Dejan Paravan