PREKINITEV SODELOVANJA

Zaradi nedoseženih ciljev, Vasja Samec Lipicer ni več glavni trener članske ekipe GEN-I Volley. Vasji Samec Lipicer se zahvaljujemo za opravljeno strokovno delo in njegov doprinos k rasti kluba.
Pogovori s potencialnimi kandidati za novega glavnega trenerja že potekajo. Vodstvo kluba si prizadeva, da bo novi trener imenovan v začetku junija.

Delovanje kluba želimo dvigniti na še višjo raven, zato ambicije kluba ostajajo enake kot v obstoječi sezoni.

Vasja hvala in srečno na nadaljni poti!